TARIEVEN
BEWINDVOERING

De tarieven van de bewindvoerder zijn volgens de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van de overheid.

Bij een inkomen op minimum niveau vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstand aan bij uw gemeente voor de kosten.

Bent u een mobile gebruiker? Download hier de tarievenlijst Tarieven G&H Bewindvoering (Exclusief BTW)

EÉN PERSOON

Intakekosten bewind (eenmalig)

Bewindvoering

Schuldenbewind

Eind Rekening en Verantwoording (eenmalig)

 

€ 543,00

€ 96,08 per maand

€ 124,33 per maand

€ 204,00

Overige diensten

  • Contacten met instanties
  • Verzorgen IB aangifte
  • Contact met crediteuren/afspreken betalingsregeling

Indien van toepassing

Ontruiming of verhuizing

 

€ 339,00

 

 

 

ECHTPAAR/SAMENWONEND

Intakekosten bewind (eenmalig)

Bewindvoering

Schuldenbewind

Combinatie bewindvoering & schuldenbewind

Eind Rekening en Verantwoording (eenmalig)

 

€ 651,00

€ 115,33 per maand

€ 149,17 per maand

€ 132,25 per maand

 

€ 245,00

 

 

Indien van toepassing

Ontruiming of verhuizing

 

€ 339,00